top of page
385900338_732618372225077_9163164249915654709_n.jpg

O NAS

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja - po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim - Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany. Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem:

  • Aleksander Świętochowski

  • Bolesław Prus

  • Henryk Sienkiewicz

  • Stefan Żeromski

  • i wielu innych wybitnych Polaków.

Wrocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce założony został przez Stanisława Zacharę w 1948 roku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, nie działamy w celu osiągnięcia zysku. Zajmujemy się ratowaniem chorych, rannych i maltretowanych przez ludzi zwierząt. Rocznie interweniujemy setki razy, co świadczy o naszym profesjonalizmie i skuteczności działania.

Dzięki wsparciu darczyńców oraz sponsorów pomogliśmy tysiącom zwierząt, które wyleczyliśmy i oddaliśmy do nowych domów.

NASZE ZASŁUGI

Dzięki m.in. naszym działaniom powstała ustawa o ochronie zwierząt. Nasz oddział pierwszy w Polsce zapoczątkował sterylizację bezdomnych kotek na terenie Wrocławia.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, udaje nam się wyłapać i wysterylizować do trzech tysięcy kotek rocznie. Działania te znacznie wpływają na zmniejszanie bezdomności kotek, a co za tym idzie – zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu.

FAKTY

Organizacje działające na rzecz ochrony i ratowania pokrzywdzonych przez człowieka zwierząt domowych, alarmują o bezduszności i okrucieństwie ludzi. Z danych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce odnotowuje się ok. „30 tysięcy przypadków okrucieństwa wobec zwierząt, a latem liczba wyrzucanych zwierząt wzrasta do 30%” . Tysiące psów, kotów, a także gryzoni trafia do schronisk dla zwierząt bezdomnych. Tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim spowodowana brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, brakiem właściwej opieki, a także wiedzy i nieprzestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami. Czego niestety efektem jest porzucenie lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego.

EDUKACJA HUMANITARNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Istotą edukacji humanitarnej jest nauczanie i wychowanie innych w duchu podstawowych wartościach ludzkich takich jak dobro, współczucie, tolerancja wobec wszystkich istot ludzkich i zwierzęcych oraz działania proekologiczne. By spełnić to zadanie edukacja humanitarna musi być celową i systematyczną działalnością edukacyjną prowadzoną z zaangażowaniem przez nauczycieli, by wychowywać i nauczać dzieci i młodzież w świetle pożądanych wartości, ucząc ich człowieczeństwa. W ramach edukacji humanitarnej placówki oświatowe odwiedzają opiekunowie oraz wolontariusze z organizacji pomagających zwierzętom bezdomnym, pokrzywdzonym przez człowieka. Dzieci, młodzież poznają zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, ich potrzebami, nabywają wiedzę dotyczącą właściwej opieki oraz praw zwierząt. Uczą się w jaki sposób mogą na miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom oraz jak zapobiegać ich bezdomności. Zajęcia te owocują rozwijaniu w dzieciach i młodzieży empatią, wzrostem wrażliwości na los istot słabszych, co może zapobiec agresji oraz przemocy w ich późniejszym życiu.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

bottom of page